Pregled zahteva

     

Извештај за статистичке потребе за 2020. годину

08230706
(попуњавају само синдикалне организације)
100961393
AD SMB - MEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEĆE ZA TRANSPORT ODRŽAVANJE I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU SUBOTICA
Суботица , Суботица, Чантавирски Пут 14
Општина, место, улица и броj
MSFI

Подаци о лицу одговорном за састављање извештаја за статистичке потребе

AD SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT
08230706
SUBOTICA, ČANTAVIRSKI PUT 14
0655506393

Подаци о законском заступнику који потписује извештај

Золтан Михок
1710949820077
извршни директор
Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

Датум састављања М.П. Место потписа
Pregled obrazaca
Pregled dokumentacije
Pregled obaveštenja, potvrda, dopisa..