Dokumentacija

NACIONALNI SAVET BUNJEVACKE NACIONALNE MANJINE SUBOTICA
08794332 103090694
26.07.2010
12 Mikro
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
fca6a646-8cbd-46b7-a28a-52ac71e92bac
Podaci za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj
Pravilnik Ministarstva
01.01.2018 - 31.12.2018
Sa elektronskim potpisom
Objavljen
27.02.2019
ФИН 123074/2019
20.02.2019
Provera DOKUMENTACIJE - broj grešaka: 0, broj upozorenja: 0
Provera PODATAKA - broj grešaka: 0, broj upozorenja: 0
Naziv dokumenta BarKod Obavezan potpis Obavezan Napomena
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja ili Izjava da nije usvojen finansijski izveštaj 7100063645422 Prikaži dokument
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja ili Izjava da nije usvojen finansijski izveštaj na stranom jeziku
Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka ili Izjava da nije vršena raspodela dobiti odnosno pokriće gubitka 7100063645798 Prikaži dokument
Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka ili Izjava da nije vršena raspodela dobiti odnosno pokriće gubitka na stranom jeziku
Saglasnost zakonskog zastupnika sa sadržinom FI koji je potpisao drugi zakonski zastupnik
Dokaz o uplati naknade
Ostalo
Povratak na pregled zahteva