Dokumentacija

Bridž savez Srbije
06852718 101727882
22.02.1999
12 Mikro
Ostale sportske delatnosti
e719715b-5e75-46b2-8eca-68ed3c5431ae
Podaci za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj
Pravilnik Ministarstva
01.01.2015 - 31.12.2015
Sa elektronskim potpisom
Objavljen
24.02.2016
ФИН 47093/2016
24.02.2016
Provera DOKUMENTACIJE - broj grešaka: 0, broj upozorenja: 0
Provera PODATAKA - broj grešaka: 0, broj upozorenja: 0
Naziv dokumenta BarKod Obavezan potpis Obavezan Napomena
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja ili Izjava da nije usvojen finansijski izveštaj 7100012693920 Prikaži dokument
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja ili Izjava da nije usvojen finansijski izveštaj na stranom jeziku
Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka ili Izjava da nije vršena raspodela dobiti odnosno pokriće gubitka 7100012694200 Prikaži dokument
Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka ili Izjava da nije vršena raspodela dobiti odnosno pokriće gubitka na stranom jeziku
Saglasnost zakonskog zastupnika sa sadržinom FI koji je potpisao drugi zakonski zastupnik
Saglasnost nadležne državne institucije da se redovni godišnji finansijski izveštaji sastavljaju za poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske
Dokaz o uplati naknade 7100012694477 Prikaži dokument
Ostalo
Povratak na pregled zahteva