Dokumentacija

PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I USLUGE ENERGOGROUP DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
17352890 100834428
07.08.2001 12 Srednje
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
bb12e45b-f83b-4f83-84e6-1f9fb0099734
Redovni godišnji finansijski izveštaj
MSFI za MSP
01.01.2015 - 31.12.2015
Sa elektronskim potpisom
Objavljen
27.05.2016
ФИН 164809/2016
27.05.2016
Provera DOKUMENTACIJE - broj grešaka: 0, broj upozorenja: 0
Provera PODATAKA - broj grešaka: 0, broj upozorenja: 0
Naziv dokumenta BarKod Obavezan potpis Obavezan Napomena
Napomene uz finansijski izveštaj 7100021781300 Prikaži dokument
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja ili Izjava da nije usvojen finansijski izveštaj 7100021781111 Prikaži dokument
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja ili Izjava da nije usvojen finansijski izveštaj na stranom jeziku
Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka ili Izjava da nije vršena raspodela dobiti odnosno pokriće gubitka 7100021781139 Prikaži dokument
Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka ili Izjava da nije vršena raspodela dobiti odnosno pokriće gubitka na stranom jeziku
Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajem koji je predmet revizije 7100021786020 Prikaži dokument
Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajem koji je predmet revizije na stranom jeziku
Godišnji izveštaj o poslovanju
Godišnji izveštaj o poslovanju na stranom jeziku
Saglasnost zakonskog zastupnika sa sadržinom FI koji je potpisao drugi zakonski zastupnik
Saglasnost nadležne državne institucije da se redovni godišnji finansijski izveštaji sastavljaju za poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske
Dokaz o uplati naknade 7100021858385 Izvod Prikaži dokument
Ostalo
Povratak na pregled zahteva