Dokumentacija

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA POBEDA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
07005989 100002493
29.06.1979 12 Mikro
Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
0c3660f0-fd56-42e2-bdaf-a1fa53450c80
Redovni godišnji finansijski izveštaj
MSFI
01.01.2014 - 31.12.2014
Bez elektronskog potpisa
Čeka dokumentaciju

Provera DOKUMENTACIJE - broj grešaka: 1, broj upozorenja: 0
Provera PODATAKA - broj grešaka: 2, broj upozorenja: 0
Naziv dokumenta BarKod Obavezan potpis Obavezan Napomena
Napomene uz finansijski izveštaj
Referentna stranica
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja ili Izjava da nije usvojen finansijski izveštaj
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja ili Izjava da nije usvojen finansijski izveštaj na stranom jeziku
Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka ili Izjava da nije vršena raspodela dobiti odnosno pokriće gubitka
Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka ili Izjava da nije vršena raspodela dobiti odnosno pokriće gubitka na stranom jeziku
Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajem koji je predmet revizije
Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajem koji je predmet revizije na stranom jeziku
Godišnji izveštaj o poslovanju
Godišnji izveštaj o poslovanju na stranom jeziku
Saglasnost nadležne državne institucije da se redovni godišnji finansijski izveštaji sastavljaju za poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske
Dokaz o uplati naknade
OP obrazac
Ostalo
Povratak na pregled zahteva