Регистрациони подаци

INTERNET PORTAL TUTINSKE NOVINE

IN001017

18.01.2021

Регистрован

Босански

www.tutinskenovine.rs

Самостална електронска издања интернет портали

Мухарем

Адемовић

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА АРСА

28312458

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод