Регистрациони подаци

ISTINOMER

IN000214

05.09.2014

Регистрован

Српски

РНИДС

www.istinomer.rs

Самостална електронска издања интернет портали

Милена

Поповић

ЦРТА

17414054

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Језик
Енглески