Регистрациони подаци

TRANSPARENTNOST SRBIJA

IN000133

24.04.2012

Регистрован

Српски

РНИДС

www.transparentnost.org.rs

Самостална електронска издања уређивачки обликоване интернет странице

Златко

Минић

"ТРАНСПАРЕНТНОСТ СРБИЈА"

17404890

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод