Pregled obrazaca

AKCIONARSKO DRUŠTVO DOŽA ĐERĐ ZA RATASKU - STOČARSKU PROIZVODNJU I TRGOVINU, BAČKA TOPOLA
08056757 101448811
16.02.1946 12 Srednje
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
f2a3757f-8110-4cc8-854e-8b5cda96aa52
Redovni godišnji finansijski izveštaj
MSFI
01.01.2017 - 31.12.2017
Sa elektronskim potpisom
Objavljen
27.04.2018
ФИН 172646/2018
20.04.2018
Provera PODATAKA - broj grešaka: 0, broj upozorenja: 2
Naziv Akcije
Bilans stanja Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Bilans uspeha Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Izveštaj o ostalom rezultatu Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Izveštaj o tokovima gotovine Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Izveštaj o promenama na kapitalu Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Posebni podaci Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Povratak na pregled zahteva