Pregled obrazaca

Pekara 1. Maj akcionarsko društvo, Vršac
08195749 102083782
28.05.1999
12 Malo
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
b8878fd2-16f1-4977-bc7f-1c2770ebccca
Redovni godišnji finansijski izveštaj
MSFI
01.01.2015 - 31.12.2015
Sa elektronskim potpisom
Objavljen - bio na dopuni
29.06.2016
ФИН 187375/2016
29.06.2016
Provera PODATAKA - broj grešaka: 0, broj upozorenja: 7
Naziv Akcije
Bilans stanja Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Bilans uspeha Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Izveštaj o ostalom rezultatu Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Izveštaj o tokovima gotovine Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Izveštaj o promenama na kapitalu Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Posebni podaci Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Povratak na pregled zahteva