Pregled obrazaca

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 7. OKTOBAR NOVI KNEŽEVAC
08128260 101460125
26.06.1998
12 Malo
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
a37404d3-9273-4518-b9b7-4faa393de99d
Redovni godišnji finansijski izveštaj
MSFI za MSP
01.01.2018 - 31.12.2018
Sa elektronskim potpisom
Objavljen
20.05.2019
ФИН 181519/2019
11.04.2019
Provera PODATAKA - broj grešaka: 0, broj upozorenja: 7
Naziv Akcije
Bilans stanja Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Bilans uspeha Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Izveštaj o ostalom rezultatu Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Izveštaj o tokovima gotovine Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Izveštaj o promenama na kapitalu Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Posebni podaci Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Povratak na pregled zahteva