Pregled obrazaca

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,KOMUNALNE I GRADJEVINSKE POSLOVE I DRUGO INDUSTRIJA NAMEŠTAJA, BAJMOK
08000107 100555899
21.01.1987 12 Malo
Proizvodnja ostalog nameštaja
573cf773-4db2-4734-8c56-cdb4f231e87a
Podaci za statističke potrebe
MSFI
01.01.2015 - 31.12.2015
Sa elektronskim potpisom
Obrađen
29.02.2016
ФИН 147593/2016
29.02.2016
Provera PODATAKA - broj grešaka: 0, broj upozorenja: 0
Naziv Akcije
Bilans stanja Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Bilans uspeha Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Statistički izveštaj Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Povratak na pregled zahteva