Pregled obrazaca

VLAŠKA DEMOKRATSKA STRANKA NEGOTIN
17758179 105756284
18.03.2008
12 Mikro
Delatnost političkih organizacija
3e7c01a3-90ff-4059-8c3d-3f41169c63e9
Podaci za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj
Pravilnik Ministarstva
01.01.2014 - 31.12.2014
Bez elektronskog potpisa
Objavljen - bio na dopuni
30.03.2015
ФИН 108783/2015
30.05.2015
Provera PODATAKA - broj grešaka: 0, broj upozorenja: 0
Naziv Akcije
Bilans stanja Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Bilans uspeha Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Statistički izveštaj Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Posebni podaci Prikaži obrazac Preuzmi za štampu
Povratak na pregled zahteva