Регистрациони подаци

RECEPTI I KUVAR ONLINE

IN000274

08.07.2015

Регистрован

Српски

www.recepti-kuvar.rs

Самостална електронска издања интернет портали

Миодраг

Илић

1911960710327

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBE I USLUGA LINKOM-PC, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

06016057

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 0000180009824 Документ