Регистрациони подаци

RADIO DIR

IN000827

16.04.2019

Регистрован

Српски

www.brodicparkic.org.rs

Самостална електронска издања интернет портали

Јован

Керешић

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА "БРОДИЋ ПАРКИЋ" из Руме

28084595

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод