Регистрациони подаци

RADIO ZONA 96,0

RA000322

20.02.2018

12/28/2021

Брисан

Српски

172/2008-3

РЕМ

Радио програм

Милена

Милуновић

2407968739018

ATOM-ZONA DOO RAZBOJNA

20285346

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
50000.00 RSD 2018-05-16 Средства добијена од органа јавне власти 0001-01-01
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 0000271105237 Документ