Регистрациони подаци

RADIO ZONA 96,0

RA000322

20.02.2018

Регистрован

Српски

172/2008-3

РЕМ

Радио програм

Милена

Милуновић

ATOM-ZONA DOO RAZBOJNA

20285346

Износ Валута Датум Врста
50000.00 RSD 2018-05-16 Средства добијена од органа јавне власти
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 000271105237 Документ