Регистрациони подаци

RADIO DUNAV

RA000043

05.01.2010

Регистрован

Српски

376/2008

РРА

Радио програм

Александар

Дукић

STEFAN STREET DOO APATIN

20088567

Износ Валута Датум Врста
1750000.00 RSD 2015-06-01 Средства додељена медију на име државне помоћи
3000000.00 RSD 2016-02-23 Средства додељена медију на име државне помоћи
3000000.00 RSD 2017-04-13 Средства додељена медију на име државне помоћи
200000.00 RSD 2017-09-13 Средства додељена медију на име државне помоћи
400000.00 RSD 2018-05-07 Средства додељена медију на име државне помоћи
800000.00 RSD 2018-06-20 Средства додељена медију на име државне помоћи
440000.00 RSD 2018-09-07 Средства додељена медију на име државне помоћи
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 000226338345 Документ