Регистрациони подаци

BLOGOSFERA

IN000688

10.04.2018

Регистрован

Српски

www.blogosfera.rs

Самостална електронска издања интернет портали

Илија

Бурсаћ

Društvo sa ograničenom odgovornošću ApaOne Novi Sad

20978945

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 000316846675 Документ