Регистрациони подаци

BLOGOSFERA

IN000688

10.04.2018

Регистрован

Српски

www.blogosfera.rs

Самостална електронска издања интернет портали

Илија

Бурсаћ

UNIJA GRUPA DOO NOVI SAD

20976616

Износ Валута Датум Врста
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 000281642432 Документ