Регистрациони подаци

ESPRESO

IN000286

09.09.2015

Регистрован

Српски

www.espreso.rs

Самостална електронска издања интернет портали

Дуња

Чавић

2906990715269

Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad)

20729384

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
1200000.00 RSD 2016-07-18 Средства додељена медију на име државне помоћи 0001-01-01
800000.00 RSD 2017-05-31 Средства додељена медију на име државне помоћи 0001-01-01
100000.00 RSD 2018-04-05 Средства додељена медију на име државне помоћи 0001-01-01
100000.00 RSD 2018-05-03 Средства додељена медију на име државне помоћи 0001-01-01
200000.00 RSD 2018-08-30 Средства додељена медију на име државне помоћи 0001-01-01
100000.00 RSD 2019-03-11 Средства додељена медију на име државне помоћи 0001-01-01
300000.00 RSD 2019-05-07 Средства добијена од органа јавне власти 0001-01-01
400000.00 RSD 2019-05-24 Средства додељена медију на име државне помоћи 0001-01-01
600000.00 RSD 2019-05-22 Средства додељена медију на име државне помоћи 0001-01-01
1000000.00 RSD 2019-07-04 Средства додељена медију на име државне помоћи 0001-01-01
OPŠTINA ARANĐELOVAC 07184549 250000.00 RSD 2019-11-15 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о додели средстава из буџета општине Аранђеловац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2019. годину 06-960/19-01-1 2019-11-15

Преузми одлуку

GRAD ČAČAK 07183046 200000.00 RSD 2019-10-18 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2019. години 06-152/2019-III 2019-10-18

Преузми одлуку

OPŠTINA ČAJETINA 07353553 100000.00 RSD 2019-05-30 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава за финансирање пројеката из области јавног информисања за 2019. годину 400-482/2019-01 2019-05-30

Преузми одлуку

GRAD SUBOTICA 08070695 500000.00 RSD 2020-03-24 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години II-401-348/2020 2020-03-24

Преузми одлуку

GRAD SREMSKA MITROVICA 08898774 400000.00 RSD 2020-05-13 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о додели средстава из буџета града Сремска Митровица у циљу суфинансирања пројеката из области јавног информисања за 2020. годину 401-336/2020-IX 2020-05-13

Преузми одлуку

GRAD NIŠ 17620541 650000.00 RSD 2020-04-29 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Ниша у 2020. години 117/2020-20 2020-04-29

Преузми одлуку

OPŠTINA ARANĐELOVAC 07184549 250000.00 RSD 2020-10-16 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о додели средстава из буџета општине Аранђеловац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2020. годину 06-650/20-01-1 2020-10-16

Преузми одлуку

OPŠTINA ČAJETINA 07353553 100000.00 RSD 2020-08-07 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава за финансирање пројеката из области јавног информисања за 2020. годину 400-728/2020-01 2020-08-07

Преузми одлуку

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE 07163029 40000.00 RSD 2021-05-19 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава из буџета општине Велико Градиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Велико Градиште за 2021. годину 401-72/8/2021-01-2 2021-05-19

Преузми одлуку

GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU 08839891 300000.00 RSD 2021-04-29 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава по расписаном Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години 6-7/2021-178-II 2021-04-29

Преузми одлуку

OPŠTINA ARANĐELOVAC 07184549 250000.00 RSD 2021-07-15 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о додели средстава из буџета општине Аранђеловац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2021. годину 06-469/21-01-1 2021-07-15

Преузми одлуку

GRAD ČAČAK 07183046 150000.00 RSD 2021-11-25 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2021. години 06-195/2021-III 2021-11-25

Преузми одлуку

OPŠTINA ČAJETINA 07353553 100000.00 RSD 2021-06-09 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката из области јавног инфромисања за 2021. годину 06-34/2021-01 2021-06-09

Преузми одлуку

OPŠTINA ARANĐELOVAC 07184549 150000.00 RSD 2022-08-03 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о додели средстава из буџета општине Аранђеловац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2022. годину 06-404/22-01-3 2022-08-03

Преузми одлуку

GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU 08839891 500000.00 RSD 2022-06-03 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава по расписаном Јавном конкурсу за суфинсирање пројеката у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години 6-7/2022-147-II 2022-06-03

Преузми одлуку

GRAD ČAČAK 07183046 100000.00 RSD 2022-10-05 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2022. години 06-163/2022-III 2022-10-05

Преузми одлуку

GRAD SREMSKA MITROVICA 08898774 318000.00 RSD 2022-11-25 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о додели средстава из буџета града Сремска Митровица у циљу суфинансирања пројеката из области јавног информисања за 2022. годину 401-876/2022-IX 2022-11-25

Преузми одлуку

OPŠTINA ČAJETINA 07353553 100000.00 RSD 2022-05-17 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава за финансирање пројеката из области јавног информисања за 2022. годину 06-31-2/2022-01 2022-05-17

Преузми одлуку

OPŠTINA SVILAJNAC 07186207 200000.00 RSD 2023-02-24 Средства додељена медију на име државне помоћи Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Свилајнац у 2023. години 345-6/2023-III 2023-02-24

Преузми одлуку

Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 0000229410048 Документ
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 0000361386737 Документ