Регистрациони подаци

STVARNOST ON LINE

IN000485

18.01.2017

Регистрован

Српски

РНИДС

www.stvarnostonline.co.rs

Самостална електронска издања уређивачки обликоване интернет странице

Наталија

Московљевић - Милетић

NATALIJA MOSKOVLJEVIĆ MILETIĆ PR IZDAVANJE NOVINA OLD PARTNERS BRUS

64466763

Износ Валута Датум Врста
300000.00 RSD 2018-06-05 Средства додељена медију на име државне помоћи
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод