Регистрациони подаци

RADIO STARI GRAD

RA000018

04.12.2009

Регистрован

Српски

321/2008-4

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

Радио програм

Бранко

Савић

RADIODIFUZNO DRUŠTVO RSG MEDIA GROUP DOO KRAGUJEVAC

20272325

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 0000162245950 Документ