Регистрациони подаци

RADIO STARI GRAD

RA000018

04.12.2009

Регистрован

Српски

321/2008-4

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

Радио програм

Бранко

Савић

RADIODIFUZNO DRUŠTVO RSG MEDIA GROUP DOO KRAGUJEVAC

20272325

Износ Валута Датум Врста
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 0000162245950 Документ