Регистрациони подаци

EKSPRES

NV000829

25.02.2016

Регистрован

Српски

Дневне и периодичне новине

Раде

Јеринић

1212978774548

PUBLISHER DOO BEOGRAD

21154164

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Година Тираж
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 0000206921185 Документ
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 0000342412349 Документ