Регистрациони подаци

INTERNET PORTAL RADIO DUNAV

IN000364

12.02.2016

Регистрован

Српски

www.radiodunav.com

Самостална електронска издања интернет портали

Александар

Дукић

STEFAN STREET DOO APATIN

20088567

Износ Валута Датум Врста
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 000226333876 Документ