Регистрациони подаци

INTERNET PORTAL RADIO DUNAV

IN000364

12.02.2016

Регистрован

Српски

www.radiodunav.com

Самостална електронска издања интернет портали

Александар

Дукић

STEFAN STREET DOO APATIN

20088567

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 000226333876 Документ