Регистрациони подаци

INFO 12

NV000723

17.03.2014

Регистрован

Српски

Дневне и периодичне новине

Бојан

Марчета

Удружење грађана "ИНФО ЦЕНТАР"

28023979

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
200000.00 RSD 2015-12-09 Средства додељена медију на име државне помоћи 0001-01-01
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Година Тираж
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод