Регистрациони подаци

NOVOSTI ENIGMA

NV000071

13.11.2009

Регистрован

Српски

Дневне и периодичне новине

Небојша

Вучинић

2512966710371

NOVINSKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (STARI GRAD)

07040962

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Година Тираж
2014 7864
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 0000229435560 Документ