Регистрациони подаци

NOVOSTI ENIGMA

NV000071

13.11.2009

Регистрован

Српски

Дневне и периодичне новине

Небојша

Вучинић

NOVINSKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (STARI GRAD)

07040962

Износ Валута Датум Врста
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Година Тираж
2014 7864
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод
Документ о лицима из члана 39 став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима 0000229435560 Документ